our staff

  • 黄麗寶 April Wong

    0
    April Wong 擔任營養師己有26年經驗,並開設<健營專業營養中心>,旗下一群來自美國、加拿大、紐西蘭的專業營養師致力推廣均衡營養飲食的概念。 26年來除提供各類不同的營養諮詢及病患飲食輔導(包括: 糖尿病、肥胖症、高血壓…等外),亦積極向公眾推廣營養及教育,並舉辦各類大型健康活動及講座,曾服務機構包括: 青年商會扶輪社、家計會、各大中小學,現為多間化驗所、診所、美容院及瑜珈中心提供營養飲食服務,曾接受不同報章雜誌訪問。 本中心更設有驗身服務,由醫生及註冊化驗師講解報告。想保障自己及家人健康,從今天起培養良好的飲食習慣,你絶對需要一位<私人的營養師>!.

 

 

2016-06-17-photo-00011535     2016-06-17-photo-00011534-copy     2016-06-17-photo-00011555-copyDr. Tony Chan     2016-06-17-photo-00011571     2016-06-17-photo-00011561-copy2016-06-18-photo-00011600-copy     2016-06-22-photo-00011677     2016-06-22-photo-00011670-copy2016-06-22-photo-00011679-copy     2016-06-22-photo-00011681-copy     2016-06-24-photo-00011778-copywhatsapp-image-2016-10-31-at-16-23-53

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save